خانهتوسعه فردیآزمون شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

MBTI
مدلی که بر اساس آموزه های یونگ (روانشناس و تئوری پرداز معروف عصر حاضر) و برای شناخت شخصیت افراد طراحی شده است. مشاوران می توانند بر اساس نتایج این تست توصیه های مفیدی را در زمینه انتخاب شغل و جایگاه سازمانی به افراد ارائه دهند. برای انجام این آزمون می توانید به وب سایت های رایگان متعددی مراجعه کنید و تیپ شخصیتی خود را از بین ۱۶ تیپ موجود شناسایی و برنامه ریزی زندگی حرفه ای خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

اگرچه آزمون های مختلف دیگری نیز برای شناخت تیپ شخصیتی وجود دارد ولیکن بسیاری از سازمان ها برای استخدام نیروی جدید، تست MBTI را ارجح می دانند.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید