خانهروانشناسی کسب و کاراثر هاله ای (Halo Effects)

اثر هاله ای (Halo Effects)

اثر هاله ای (Halo Effects)

انسان براى قضاوت درباره دیگران، معمولا به سراغ قواعد سرانگشتی و الگوریتم های سریع ذهنى می رود.
یکی از این میانبرهای ذهنی، اثر هاله ای نام دارد.
اگر مثبت بودن یک ویژگی یا خصیصه در یک نفر، باعث قضاوت مثبت درباره یک ویژگی یا خصیصه نامرتبط در وی شود، اثر هاله ای اتفاق افتاده است.

📌 مثلا اگر از خوش لباس بودن یک فرد (خواستگار یا کاندیدای ریاست جمهوری)، سواد و ادب او بالا ارزیابی بشود.
یا بین دو کیف مشابه با برندهای هم سطح، آن که گران تر است، با کیفیت تر ارزیابی گردد.

⭕️ نگاه راهبردی
برای گریز از این دام‌ذهن، دو راهکار اصلی وجود دارد:

▪️تاخیر در تصمیم گیری
اگر دیدیم که از یک ويژگی یک شخص (کاندیدای ازدواج باشد با کاندیدای ریاست جمهوری) یا از یک ويژگی در یک شی یا ایده (رشته تحصیلی، انتخاب شغلی و یا پروژه سرمایه گذاری) خوشمان آمد، تصمیم گیری را با تاخیر روبرو کنیم. تجربه نشان داده است که تاخیر باعث می شود بعد از فروکش کردن هیجانات، منطقی تر تصمیم گیری کنیم.

▪️روشن کردن اهداف قبل از دیدن و بررسی گزینه ها
کسی که اهدافش را به روشنی تنظیم کرده دچار هیجان نمی شود. ممکن است از گزینه ای خوشش بیاید به خاطر یک ويژگی. ولی چون مجبور است که آن گزینه را از دید تمام اهداف (ويژگی ها) بررسی کند در دام اثر هاله ای نمی افتد.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید