خانهتوسعه فردیده اصل بنیادی تئوری انتخاب

ده اصل بنیادی تئوری انتخاب

ده اصل بنیادی تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر در فصل آخر کتاب “تئوری انتخاب”، ده اصل بنیادین تئوری خود را به صورت خلاصه آورده است:

۱⃣ تنها فردی که می توانیم رفتارش را کنترل کنیم خودمان هستیم.

۲⃣ تمام آنچه می توانیم از دیگران دریافت کنیم و به دیگران بدهیم اطلاعات است. این که با اطلاعات چگونه برخورد کنیم انتخاب خود ماست.

۳⃣ تمام مشکلات روان شناختی طولانی مدت، از مشکلات رابطه ای سرچشمه می گیرند. مشکلات رابطه ای تا حدودی علت مشکلات دیگری چون درد، خستگی، ضعف و … نیز هستند.

۴⃣ همیشه آن رابطه مشکل دار، بخشی از زندگی کنونی ماست.

۵⃣ وقایع دردناکی که در گذشته بر ما رفته است، اگرچه بر آنچه امروز هستیم تاثیری شگرف داشته، ولی بازنگری و مرور این گذشته دردناک، بر آنچه امروز لازم است انجام دهیم، یعنی بهبود بخشیدن به رابطه مهم کنونی مان، اثر ناچیزی دارد و کمکی به ما نمی کند.

۶⃣ پنج نیاز ژنتیکی، ما را هدایت می کنند که عبارتند از:
🍔 نیاز به بقا و زنده ماندن
❤️ نیاز به عشق و احساس تعلق
💪 نیاز به قدرت
🗽 نیاز به آزادی
🎡 نیاز به تفریح

۷⃣ می توانیم نیازهایمان را فقط از طریق تصویر یا تصاویری که در دنیای مطلوب خود داریم ارضا کنیم.

۸⃣ تمام آنچه از تولد تا مرگ از ما سر می زند رفتار است. تمام رفتارهای ما یک رفتار کلی است که از چهار مولفه به هم پیوسته عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی تشکیل شده است.

۹⃣ تمام رفتارهای کلی معمولا با فعل، آن هم به صورت مصدر یا اسم مصدر بیان و با مولفه ای که در هنگام بروز رفتار بیشتر قابل تشخیص است نامگذاری می شوند. برای مثال به جای استفاده از عبارت من افسرده هستم یا من افسرده شده ام، درست آن است که بگوییم: من افسردگی را انتخاب کرده ام یا من افسردگی می کنم.

🔟 تمام رفتارهای کلی، انتخاب هستند اما ما فقط بر مولفه های عمل و فکر به طور مستقیم و بر مولفه های احساس و فیزیولوژی به طور غیرمستقیم کنترل داریم. یعنی با انتخاب شیوه عمل و فکرمان و به واسطه آن ها احساسات و فیزیولوژی خود را نیز می توانیم کنترل کنیم.

برچسب ها
امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید