شعار برند (Slogan)

شعار برند (Slogan)

شعار برند در واقع به نوعی رجز خوانی آن برند است. شعار برند در حوزه نشانه شناسی (Semiotics) قرار می گیرد.

گام اول در تدوین شعار برند، توجه به هویت برند (Brand Identity, Brand Promises) است. شعار را باید همواره در ترکیب و هارمونی با دیگر عناصر برند (نام، لوگو، رنگ، …) تنظیم کرد.
گام دوم تعریف جایگاه نسبت به دیگر رقباست و گام سوم برگزاری جلسات طوفان فکری و نهایتا تعیین استراتژی.

بایدها در تنظیم شعار برند:
▪️تداعی کننده در ذهن مشتری با کلمات خاص
▪️استفاده از کلمات با مفهوم و کارامد
▪️بیان منفعت درخواستی مشتری
▪️موجز بودن

❗️دیگر نام های شعار برند: moto و tagline

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید