خانهمدیریتفناوری و شناخت

فناوری و شناخت

فناوری و شناخت

فناوری ها با ۴ کارکرد، به ۳ طریق در ارتقاء مهارت های شناختی بشر نقش آفرینی می کنند:
۱⃣ فناوری با خودکارسازی، سرعت انجام کار را افزایش و هزینه آن را کاهش می دهد.
۲⃣ فناوری، تمرکززدایی (Decentralization) می کند. یعنی قدرت را توزیع می کند. یعنی ابزارها و امکانات بیشتری را در اختیار انسان های بیشتری می گذارد.
۳⃣ فناوری، حجم (سطح و عمق) ارتباطات و تعاملات بشر را بیشتر کرده است. یعنی دسترسی (Accessibility) او را توسعه داده است.
۴⃣ فناوری، شفاف سازی می کند.

🔺 بنابراین فناوری:

۱⃣ تشکیل تصویر درونی از پدیده برونی را بهره ور (کارآ و اثربخش) نموده است‌.
۲⃣ با فراهم آوردن ابزارها و امکانات بیشتر، انسان های بیشتری را به ساخت تصاویر درونی از پدیده های بیشتر قادر کرده است.
۳⃣ فرآیند شناخت بشر را تسهیل و تسریع نموده و بهبود داده است.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید