خانهبازاریابی و استراتژیكاربرد داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

كاربرد داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

كاربرد داده كاوی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

▪️استفاده از روش ها و تکنیک های داده کاوی در سیستم های مشتری مدار می تواند در کشف اطلاعات و دانش های پنهان مربوط به مشتریان و نیازهای آن ها کمک بسیاری باشد و همچنین می تواند اطلاعاتی را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد تا با استفاده از آن، در مسیر سودرسانی به سازمان و دنیای رقابتی بازار پیروز باشند.

☑️ مزایا:

۱. پیش بینی رفتار مشتری
۲. انتخاب کانال ارتباطی موثر
۳. پیش بینی کارآمدی تبلیغات
۴. شناسایی مشتریان احتمالی خوب و سود آور
۵. شناسایی نقاط جغرافیایی بالقوه برای توسعه محصول و سازمان
۶. برآورد میزان جدی‌ بودن مشتری
۷. بهینه سازی سهم از خرید مشتری
۸. پیش بینی رویگردانی مشتری

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید