مدیریت طرح

مدیریت طرح

(MC: Management Contracting)

🔹 روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه (معمولا پروژه های صنعتی بزرگ) را بر عهده بگیرد. این در شرایطی است که کارفرما بدلیل کمبود نیروی انسانی یا کمبود تخصص نتواند وظایف مدیریتی اش را به درستی انجام دهد.

🔹 مدیر MC درصدی از مبلغ کل پروژه را به عنوان دستمزد دریافت می کند. در واقع کارفرما هیچ بالاسری به MC پرداخت نمی کند بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. همچنین سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

🔹 با توجه به اینکه نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت بر عهده MC می باشد بنابراین نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.

🔹 حضور MC منجر به ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان به لحاظ عدم تداخل کاری می گردد.

🔹 در این روش رقابت شدیدی مابین پیمانکاران ساخت ایجاد می گردد، زیرا کار به بسته های کوچکتری تقسیم شده است و پیمانکاران با انجام صحیح و سریع آن، سعی در به دست آوردن اسکوپ کاری بیشتری دارند.

امتیاز به این مقاله
نویسنده

sh_safaei7@yahoo.com

بدون نظر

پیام بگذارید