خانهمقالات ارسال شده توسطمدیر

نویسنده: مدیر

▪️استفاده از روش ها و تکنیک های داده کاوی در سیستم های مشتری مدار می تواند در کشف اطلاعات و دانش های پنهان مربوط به مشتریان و نیازهای آن ها کمک بسیاری باشد و همچنین می تواند اطلاعاتی را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد

نگاهی گذرا به موج های سه گانه ای که آلوین تافلر از عصر کشاورزی و صنعتی و فرا صنعتی توصیف می کند چند نکته در خور تامل را به ذهن متبادر می سازد: ♲ موج ها یا دوره های اول و دوم تنها دارای یک نام

مساله آسانسور کُند فرض کنید شما مالک یک ساختمان اداری هستید و مستاجرین شما در مورد سرعت کم آسانسور ساختمان شکایت دارند. چه راه حل هایی برای این مساله به ذهنتان می رسد؟ عموما افراد در پاسخ به این سوال به سرعت راه حل هایی از قبیل:‌

مدل، شکل ساده شده ای از دنیای اطراف ماست. هدف مدلسازی، شناخت بهتر و سهل تر پدیده های جهان است. مدل نقشه ای از واقعیت است و نه خود واقعیت. به قول جورج باکس (آماردان بریتانیایی): همه مدل ها غلط هستند. اما بعضی از آن ها مفیدند. ❗️مدل

فرایندی است که به کمک آن، به محیط خود معنا می دهیم. به بیان دیگر: ادراک فرآیند نسبت دادن یه سوژه (Subject) ذهنی متناظر به یک آبژه (Object) عینی است. ❗️ادراک و احساس بر روی هم اثر می گذارند اما مستقل از یکدیگرند. 🔹 احساس: دریافت اطلاعات از

فناوری ها با ۴ کارکرد، به ۳ طریق در ارتقاء مهارت های شناختی بشر نقش آفرینی می کنند: 1⃣ فناوری با خودکارسازی، سرعت انجام کار را افزایش و هزینه آن را کاهش می دهد. 2⃣ فناوری، تمرکززدایی (Decentralization) می کند. یعنی قدرت را توزیع می کند. یعنی