خانهبرندينگ و تبليغات جذاب

برندينگ و تبليغات جذاب

شعار برند در واقع به نوعی رجز خوانی آن برند است. شعار برند در حوزه نشانه شناسی (Semiotics) قرار می گیرد. گام اول در تدوین شعار برند، توجه به هویت برند (Brand Identity, Brand Promises) است. شعار را باید همواره در ترکیب و هارمونی با دیگر