خانهکتاب

کتاب

  رابرت کیوساکی، نویسنده محبوب، در این کتاب، در باره چگونگی تجارت موفق در قرن ۲۱ صحبت می کند و به مخاطبان خود می آموزد که با تغییر نگرش می توان در هر حوزه کاری موفق بود. وی در این راستا بینش ضروری برای کسب خلاقیت و

  فیلیپ کاتلر (Philip Kotler) ۲۷ می ۱۹۳۱ در شیکاگو, یکی از سرشناس‌ترین بازاریابان جهان و پدر بازاریابی مدرن چشم به جهان گشود. وی ۳۴ جلد کتاب و بیش از یکصد مقاله در این حوزه منتشر کرده که بسیاری از آنها به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. کتاب

  بازار از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است: اقیانوس های آبی و اقیانوس های قرمز ? اقیانوس های آبی، صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای شناخته نشده در بازار می باشند. در اقیانوس های قرمز، محدودیت ها و حد و مرزهای صنایع تعریف