خانهمدیریت

مدیریت

نگاهی گذرا به موج های سه گانه ای که آلوین تافلر از عصر کشاورزی و صنعتی و فرا صنعتی توصیف می کند چند نکته در خور تامل را به ذهن متبادر می سازد: ♲ موج ها یا دوره های اول و دوم تنها دارای یک نام

مدل، شکل ساده شده ای از دنیای اطراف ماست. هدف مدلسازی، شناخت بهتر و سهل تر پدیده های جهان است. مدل نقشه ای از واقعیت است و نه خود واقعیت. به قول جورج باکس (آماردان بریتانیایی): همه مدل ها غلط هستند. اما بعضی از آن ها مفیدند. ❗️مدل

فرایندی است که به کمک آن، به محیط خود معنا می دهیم. به بیان دیگر: ادراک فرآیند نسبت دادن یه سوژه (Subject) ذهنی متناظر به یک آبژه (Object) عینی است. ❗️ادراک و احساس بر روی هم اثر می گذارند اما مستقل از یکدیگرند. 🔹 احساس: دریافت اطلاعات از

فناوری ها با ۴ کارکرد، به ۳ طریق در ارتقاء مهارت های شناختی بشر نقش آفرینی می کنند: 1⃣ فناوری با خودکارسازی، سرعت انجام کار را افزایش و هزینه آن را کاهش می دهد. 2⃣ فناوری، تمرکززدایی (Decentralization) می کند. یعنی قدرت را توزیع می کند. یعنی

(MC: Management Contracting) 🔹 روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه (معمولا پروژه های صنعتی بزرگ) را بر عهده بگیرد. این در شرایطی است که کارفرما بدلیل کمبود نیروی انسانی یا کمبود تخصص نتواند

☑️ تحقیقات دانشگاه هاروارد که به تازگی در کتابی تحت عنوان DNA فرد نوآور (The Innovator's DNA) منتشر شده، نشان می دهد که %۳۰ از نوآوری به ژن فرد باز می گردد و %۷۰ دیگر قابل یادگیری است. ☑️ در این کتاب محققان پیشنهاد می کنند

بعضی از افراد در جایگاه اعضای گروه بهتر عمل می کنند. بعضی دیگر در تنهایی عملکرد بهتری دارند. بعضی در مربی گری استعداد خاصی دارند، اما بعضی در جایگاه مربی بی کفایت اند. پرسش ضروری دیگر این است که، آیا در نقش تصمیم گیرنده کارایی بیشتری دارم یا

این سازمان ابتدا با نام ISA) International Standard Association) در سال ۱۹۲۶ با شرکت ۲۰ کشور دنیا تاسیس شد و بعدها در سال ۱۹۴۲ تعطیل شد. مقر ISO در ژنو می باشد و در ۱۹۴۷ به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان، ايجاد تسهيلات

گرچه هم فاینانس و هم FDI موجب ورود سرمایه خارجی به کشور می شوند، اما جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی با امتیازاتی همراه است که جذب سرمایه خارجی از طریق فاینانس لزوما از آن ها بهره مند نیست. 💲نهادهای بین المللی، سرمایه گذاری