خانهمدیریتمدیریت مالی و بورس

مدیریت مالی و بورس

گرچه هم فاینانس و هم FDI موجب ورود سرمایه خارجی به کشور می شوند، اما جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی با امتیازاتی همراه است که جذب سرمایه خارجی از طریق فاینانس لزوما از آن ها بهره مند نیست. 💲نهادهای بین المللی، سرمایه گذاری

  ✏️ کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. البته شاید خیلی از تراکنش های مالی وفق این تعریف آربیتراژ خوانده شود ولی باید توجه داشت که آربیتراژ به صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش های مالی اطلاق می شود که در هیچ حالتی