خانهتوسعه فردی

توسعه فردی

مساله آسانسور کُند فرض کنید شما مالک یک ساختمان اداری هستید و مستاجرین شما در مورد سرعت کم آسانسور ساختمان شکایت دارند. چه راه حل هایی برای این مساله به ذهنتان می رسد؟ عموما افراد در پاسخ به این سوال به سرعت راه حل هایی از قبیل:‌

پیشتر در خصوص مفهوم تفکر سیستمی نوشته ام. برای درک بهتر این مفهوم مناسب است که به ویژگی های اصلی چنین تفکری اشاره نمایم: ▪️تفاوت قائل شدن بین رویداد و روند و اهمیت بیشتری به روندها دادن ▪️منفعت شخصی را در انتفاع جمع (کل سیستم) دیدن ▪️پرهیز از

ویلیام گلاسر در فصل آخر کتاب "تئوری انتخاب"، ده اصل بنیادین تئوری خود را به صورت خلاصه آورده است: 1⃣ تنها فردی که می توانیم رفتارش را کنترل کنیم خودمان هستیم. 2⃣ تمام آنچه می توانیم از دیگران دریافت کنیم و به دیگران بدهیم اطلاعات است. این

MBTI مدلی که بر اساس آموزه های یونگ (روانشناس و تئوری پرداز معروف عصر حاضر) و برای شناخت شخصیت افراد طراحی شده است. مشاوران می توانند بر اساس نتایج این تست توصیه های مفیدی را در زمینه انتخاب شغل و جایگاه سازمانی به افراد ارائه دهند.